ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Okrožnice ZAE za obračun
 
Elektronska Gradiva

 
Podlage za objavo in posodobitev
Okrožnica ZAE 12/20: Dopolnitve šifrantov za obračun zdravstvenih storitev

Okrožnica je namenjena izvajalcem:
  - akutne bolnišnične obravnave SPP v bolnišnični dejavnosti,
  - specialistične zunajbolnišnične zdravstvene dejavnosti,
  - splošnih ambulant ter splošnih ambulant v socialnovarstvenih zavodih,
  - otroških in šolskih dispanzerjev ter otroških in šolskih dispanzerjev v drugih zavodih,
  - dispanzerjem za ženske,
  - nujne medicinske pomoči,
  - farmacevtskega svetovanja,
  - zdravstvene vzgoje za odrasle ter za otroke, dijake, študente in šole za starše,
  - zobozdravstvene dejavnosti,
  - zobozdravstvene vzgoje,
  - fizioterapije,
  - dispanzerjem za mentalno zdravje,
  - logopedije,
  - delovne terapije,
  - klinične psihologije,
  - patronažne službe,
  - nege na domu,
  - programa za krepitev zdravja,
  - centrom za duševno zdravje,
  - lekarniške dejavnosti

V okrožnici je zajeta naslednja vsebina:
1. Celostna rehabilitacija slepih in slabovidnih - uvedba novih storitev za obračun dela na daljavo
2. Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost - uvedba novih storitev dela na daljavo
3. Nova storitev 97106 »Pogovor v socialnem delu na daljavo«
4. UZ - uvedba dodatnih ultrazvočnih preiskav
5. Uvedba novih storitev za obračun dela na daljavo, spremembe nekaterih obstoječih storitev ter ukinitev storitve K0001-01 »E-posvet z bolnikom - daljši« v seznam storitev splošnih ambulant, otroških in šolskih dispanzerjev ter nujne medicinske pomoči
6. Dispanzer za ženske – storitve za obračun dela na daljavo
7. Zdravstvena vzgoja za odrasle – storitve za obračun dela na daljavo
8. Zdravstvena vzgoja za otroke, dijake, študente in šola za starše – evidenčne storitve za obračun dela na daljavo
9. Zobozdravstvena dejavnost - uvedba novih storitev za obračun dela na daljavo
10. Patronažna služba - uvedba novih storitev za obračun dela na daljavo
11. Nega na domu - uvedba novih storitev za obračun dela na daljavo
12. Delovna terapija - uvedba novih storitev za obračun dela na daljavo
13. Klinična psihologija - uvedba novih storitev za obračun dela na daljavo in spremembe nekaterih obstoječih storitev
14. Centri za duševno zdravje - nove kontrole izključevanja storitev
15. Zobozdravstvena vzgoja - evidenčne storitve za obračun dela na daljavo
16. Logopedija - uvedba novih storitev za obračun dela na daljavo
17. Program za krepitev zdravja – sprememba opisa storitve E0736 »Družinska obravnava debelosti«
18. Dermatologija - sprememba opisa storitve DERPRG0035 »Telefonski posvet z zdravnikom«
19. Fizioterapija - dopolnitev opisov storitev in uvedba novega fizioterapevtskega postopka za obračun dela na daljavo
20. Radiologija - dovoljene vsebine obravnave
21. Spremljanje realizacije prospektivnega programa v ABO SPP
22. Lekarne - uvedba kontrol nad podatki, poslanimi na podlagi ugotovitev ob opravljenih finančno medicinskih nadzorih izdaje zdravil v lekarnah
23. Klinična genetika - nov seznam storitev
24. Farmacevtsko svetovanje - uvedba novih storitev K0050 »Pregled izvida farmakoterapijskega pregleda« in E0749 »Farmakoterapijski posvet z zdravnikom« ter spremembe pri obstoječih storitvah farmacevtskega svetovanja ter pri K0001 »Kratek obisk«
25. Uvedba novih storitev ekstrakcije zoba ter spremembe pri obstoječih storitvah ekstrakcij zoba


OKR ZAE 12-20.docOKR ZAE 12-20.docOKR ZAE 12-20.pdfOKR ZAE 12-20.pdf

Priloga 1_vzgoja za odrasle.xlsxPriloga 1_vzgoja za odrasle.xlsxPriloga 2_vzgoja za otroke.xlsxPriloga 2_vzgoja za otroke.xlsxPriloga 3_klin_gen.xlsxPriloga 3_klin_gen.xlsxDomov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane