ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Okrožnice OZZ za MP
 
Elektronska Gradiva

 
Podlage za objavo in posodobitev

SPECIALIZIRANIM PRODAJALNAM ,LEKARNAM,
IZVAJALCEM ZDRAVSTVENIH STORITEV IN 0072-5/2013-DI/1
OBMOČNIM ENOTAM ZZZS
13. februar 2013


Okrožnica MP številka 1/2013:
Zagotavljanje funkcionalno ustreznih pripomočkov oz. varne uporabe medicinskih pripomočkov


Univerzitetni rehabilitacijski inštitut-Soča, (v nadaljevanju URI Soča), nas je opozoril, da se v nekaterih primerih v specializiranih prodajalnah in lekarnah pri izdaji Ortoze za gleženj in stopalo peronealne leve ali desne ne preverja in ugotavlja funkcionalna ustreznost pripomočka. Posledično izdana ortoza zadovoljivo ne prepreči padanja stopala (ne zagotavlja funkcije) in žuli.

V zvezi z zapleti pri uporabi medicinskih pripomočkov Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ( v nadaljevanju Zavod), opozarja dobavitelje, da je treba pri dajanju medicinskih pripomočkov v promet upoštevati določbe Zakona o medicinskih pripomočkih, Dogovora o preskrbi z medicinskimi pripomočki za obdobje 2009 do 2011 in Pogodbo o izdaji (izposoji), servisiranju in vzdrževanju medicinsko tehničnih pripomočkov.

Pri tem je treba opozoriti, da smejo izdajo medicinskih pripomočkov v specializirani prodajalni opravljati samo osebe, usposobljene za strokovno svetovanje uporabnikom medicinskih pripomočkov, ki imajo ustrezno poklicno kvalifikacijo in usposobljenost za medicinske pripomočke, s katerimi opravljajo promet na drobno. V zvezi z vigilanco medicinskih pripomočkov pa je treba izpostaviti, da je v primeru zapleta pri uporabi medicinskega pripomočka (žulj, rana ali drugo), treba o zapletu na posebnem obrazcu MedPri-VIG-obr01 poročati Javni agenciji RS za zdravila in medicinske pripomočke. Pravila poročanja so natančneje določena v Pravilniku o vigilanci medicinskih pripomočkov, o zapletih poroča proizvajalec, zastopnik, dobavitelj in izvajalec zdravstvenih storitev.

Dogovor o preskrbi z medicinskimi pripomočki za obdobje 2009 do 2011 določa, da je cilj partnerjev, da bodo zavarovanim osebam zagotavljali medicinske pripomočke, ki so funkcionalno ustrezni, skladno s strokovnimi kriteriji in v okviru cenovnih standardov. Ustrezati morajo standardom kakovosti in nuditi največji učinek oziroma korist zavarovanim osebam pri zdravljenju oziroma rehabilitaciji. Pogodba o izdaji (izposoji), servisiranju in vzdrževanju medicinsko tehničnih pripomočkov posebej določa, da so predmet pogodbe medicinski pripomočki, ki so kvalitetni in zagotavljajo funkcionalno ustreznost.

Da bi zagotovili ustreznost Ortoze za gleženj in stopalo peronealne, je URI Soča v skladu s pooblastili, ki mu jih daje Zakon o zdravstveni dejavnosti, pripravil opis pripomočka in postopka do izdaje ter predlagal ustrezno poklicno kvalifikacijo oseb, ki ortozo izdajajo. To je razvidno iz Priloge 1 k tej Okrožnici.

Da bi zagotovili funkcionalno ustrezne pripomočke oz. varno uporabo medicinskih pripomočkov in se izognili zapletom pri uporabi medicinskih pripomočkov, ki bi lahko vodili tudi v odškodninske tožbe zavarovanih oseb, Zavod predlaga, da dobavitelji izdajajo tiste pripomočke, za katere izdajo so v celoti usposobljeni in lahko zagotovijo najvišjo možno stopnjo funkcionalne in varne uporabe pripomočka. V primeru ugotovitve izdaje pripomočka, ki ni funkcionalno ustrezen oz. zapleta z medicinskim pripomočkom, bo Zavod postopal v skladu z določili pogodbe.


Lepo pozdravljeni.

Svetovalka področja I
Alenka Franko Hren Področje za odločanje o pravicah
in za medicinske pripomočke
Vodja-direktorica področja I
Uršula Jerše Jan

po pooblastilu Vodja oddelka I
Drago Perkič

Priloga 1x.

V vednost:
Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočkePodpisana okrožnica:

okrožnica 1_2013.tifokrožnica 1_2013.tif
Domov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane