ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Okrožnice OZZ za MP
 
Elektronska Gradiva

 
Podlage za objavo in posodobitev
VSEM POGODBENIM DOBAVITELJEM
MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
0072-12/2013-DI/1

Ljubljana, 20. 6. 2013

ZADEVA: Okrožnica MP št. 4/2013

Spremembe davčnih stopenj in cen medicinskih pripomočkov

Obveščamo vas, da je zaradi sprememb davčnih stopenj na podlagi določil 60.a člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12 in 46/13) in določil Dogovora o preskrbi z medicinskimi pripomočki za obdobje 2009-2011, Upravni odbor ZZZS sprejel Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi cenovnih standardov medicinskih pripomočkov. Od 1. 7. 2013 dalje se povišata obe davčni stopnji, in sicer splošna z 20 % na 22 % in znižana stopnja z 8,5 % na 9,5 %.

Vsem pogodbenim dobaviteljem bodo v podpis poslani aneksi s strani OE ZZZS, in sicer večini dobaviteljem skupaj s čistopisom cenovnih standardov in cenami dnevnih izposojnin, ki veljajo od vključno 1. 7. 2013 dalje in je priloga tega dopisa. Čistopis Priloge 1 Seznama pripomočkov in rezervnih delov k Pogodbi o izdaji (izposoji), servisiranju in vzdrževanju medicinskih pripomočkov (v nadaljevanju Priloga 1) pa bo vključen ob sklenitvi naslednjega aneksa s posameznim dobaviteljem.
Dobaviteljem, ki imajo v Prilogi 1 tudi pripomočke, za katere so določene pogodbene cene, bo zaradi sprememb tudi cen teh pripomočkov, že ob sklenitvi tega aneksa priložena Priloga 1.

Nove davčne stopnje in nove cene (cenovni standardi, dnevne izposojnine, pogodbene cene), veljajo za tiste pripomočke, ki bodo izdani od vključno 1. 7. 2013 dalje oziroma v primeru izposoje za opravljene storitve (dnevne izposojnine in enkratni pavšalni znesek) od vključno 1. 7. 2013 dalje. Dobavitelji, ki še niso izstavili dobropisov za nazaj (tudi za preteklo leto), naj jih pošljejo čim prej, pri tem pa upoštevajo veljavnost davčnih stopenj in cen do 1. 7. 2013 in od 1. 7. 2013 dalje. Pogodbene dobavitelje prosimo, da upoštevajo veljavna navodila ZZZS za zapis podatkov v sistem On-line in za obračun (podatki v sistem On-line in za obračun morajo biti enaki).

Na naši spletni strani so iz šifranta 15.40 Vrste MP že razvidne nove davčne stopnje, v petek, dne 21. 6. 2013, pa bo objavljen nov šifrant 45 Cenovni standard. Oba šifranta se uporabljata za zapis podatkov o izdanih medicinskih pripomočkih v sistem On-line in za obračun izdanih medicinskih pripomočkov ZZZS-ju.

Povezava na šifrant:
http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/o/8E804BC5C0C10808C1256E9A003F2D3A?OpenDocument

Lepo pozdravljeni.

Svetovalka področja I Področje za odločanje o pravicah
Alenka Sintič in za medicinske pripomočke
Vodja-direktorica področja I
Uršula Jerše Jan

po pooblastilu Vodja oddelka I
Drago Perkič


V vednost:
- zavarovalnice za doplačila
- SW hiše


Priloga:

Čistopis CS - 1.7.2013.xlsx


Podpisana okrožnica:

okrožnica MP 4_2013.tifokrožnica MP 4_2013.tif
Domov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane