5. izredna seja Skupščine ZZZS (stališče ZZZS do predloga omejitve osnove za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje iz Predloga zakona o debirokratizaciji)

Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) je na današnji izredni seji sprejela sklep, da ne podpira Predloga zakona o debirokratizaciji v delu, ki se nanaša na uvedbo socialne kapice. Sestavni del tega sklepa je obrazloženo stališče do predloga omejitve osnove za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje iz navedenega predloga zakona, ki ga Skupščina ZZZS posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije in Vladi Republike Slovenije. Zaradi uvedbe t.i. socialne kapice bi namreč znašal izpad prihodkov ZZZS v letu 2022 44,7 milijona evrov oziroma 65 milijonov evrov, če so s predlogom zakona mišljeni tudi prejemki, ki so izplačani poleg redne mesečne plače. Vir za nadomestitev tega izpada v zakonu ni opredeljen. Prav tako niso opredeljene posledice tega izpada za uresničevanje pravic v obveznem zdravstvenem zavarovanju. Z uvedbo socialne kapice se v sistemu obveznega zdravstvenega zavarovanja ruši načelo solidarnosti, pravičnosti financiranja oziroma prispevanja skladno z zmožnostmi posameznika, kar bi povečalo relativno breme financiranja na zavezance z nižjimi prihodki, vse navedeno je poglavitna vrednota sistema obveznega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji.

Celotno sporočilo za javnost