Dolgotrajna oskrba po referendumu

Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije smo po sprejemu Zakona o dolgotrajni oskrbi (Uradni list RS, št. 196/21) začeli vzpostavljati sistem dolgotrajne oskrbe.

Po izvedenem zakonodajnem referendumu je konec leta 2022 stopil v veljavo Zakon o spremembah zakona o dolgotrajni oskrbi (Uradni list RS, št. 163/22; v nadaljevanju: ZDOsk-A). Državni zbor RS je ZDOsk-A sprejel zaradi težav pri vzpostavitvi dolgotrajne oskrbe kot novega stebra socialne varnosti. Novela zakona začetek uporabe določb o dveh pravicah, to sta pravica do dolgotrajne oskrbe v instituciji in pravica do oskrbovalca družinskega člana, zamika s 1. januarja 2023 na 1. januar 2024. Zamik za eno leto bo omogočil, da se v vmesnem obdobju dorečejo številna odprta vprašanja.

Do 1. januarja 2024 se tako ohranja dosedanji sistem socialne varnosti, kar pomeni, da osebe s potrebo po dolgotrajni oskrbi svoje pravice do različnih oblik pomoči uveljavljate po obstoječih socialnovarstvenih predpisih pri pristojnem organu.

Spremljate novice tudi na spletni strani ZZZS, saj želimo zavarovancem omogočiti pravočasno informiranje glede uveljavljanja pravic do dolgotrajne oskrbe.

 

Koristne povezave:

https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/informacije-o-spremembah-zakona-o-dolgotrajni-oskrbi-kaj-zakon-prinasa/

https://www.gov.si/podrocja/socialna-varnost/

https://www.zpiz.si

https://e-uprava.gov.si