Elektronski bolniški list od 1. februarja 2020 dalje odpravlja administrastivne ovire ter uvaja prednosti in prihranke zlasti zavarovancem, delodajalcem in zdravstvenim delavcem