Elektronski bolniški list od 1. februarja 2020 dalje odpravlja administrastivne ovire ter uvaja prednosti in prihranke zlasti zavarovancem, delodajalcem in zdravstvenim delavcem

FotografijA s tiskovne konference (na sliki od leve proti desni): Tomaž Marčun, vodja oddelka za razvoj pri Informacijskem centru ZZZS, mag. Ana Vodičar, vodja – direktorica Področja za odločanje o pravicah in za medicinske pripomočke pri ZZZS, Marjan Sušelj, generalni direktor ZZZS, Rudi Medved, minister za javno upravo, Ana Oblak, koordinatorica portala SPOT pri Ministrstvu za javno upravo in Dušan Baraga, družinski in otroški zdravnik iz Zdravstvenega doma Cerknica.