Finančno poslovanje ZZZS v letu 2020 v zahtevnih pogojih zaradi epidemije COVID-19

Prva, preliminarna ocena finančnega poslovanja ZZZS v letu 2020