Obvezno zdravstveno zavarovanje v letu 2019 - obravnava in javna objava Poslovnega poročila ZZZS za leto 2019 - Ljubljana, 27. 2. 2020