Predlogi ZZZS za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev v letu 2018

PR-ZZZS-4/2018

Fotografija s tiskovne konference (na sliki z leve proti desni): Damjan Kos, vodja - direktor Sektorja za informiranje in odnose z javnostmi, Sladjana Jelisavčić, vodja - direktorica Področja zdravstvene analitike in ekonomike, Marjan Sušelj, generalni direktor, Tatjana čerin, predsednica Upravnega odbora in Anka Bolka, vodja - direktorica Področja za analitiko in razvoj.