Širitev pravic do nekaterih medicinskih pripomočkih

1. 6. 2020 se začenjajo uporabljati določbe Sprememb in dopolnitev Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja in Sklepa o zdravstvenih stanjih in drugih pogojih za upravičenost do medicinskih pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (oba akta sta bila objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 4/2020), s katerima ZZZS za zavarovane osebe širi pravico do medicinskih pripomočkov s ciljem boljše zdravstvene obravnave in uskladitve z razvojem medicinske stroke. Širitve pravic obsegajo naslednje vrste pripomočkov:

 1. Spremembe pravic pri medicinskih pripomočkih pri inkontinenci in težavah z odvajanjem seča:
  • Predloge, hlačne predloge (plenice), posteljne podloge in mobilne neprepustne hlačke za enkratno uporabo
  • Vrečke in zbiralniki za seč
 2. Nove pravice in spremembe pravic, ki se nanašajo na medicinske pripomočke pri sladkorni bolezni:
  • Nov sistem za spremljanje glukoze v medceličnini
  • Sistem za kontinuirano merjenje glukoze v medceličnini
 3. Zagotavljanje toaletnih medicinskih pripomočkov
 4. Zagotavljanje medicinskih pripomočkov za slepe, slabovidne in gluhoslepe
 5. Zagotavljanje medicinskih pripomočkov za dihanje


Podrobnejše informacije o tem je ZZZS objavil v okrožnici o MP št. 2/2020 z dne 4. 5. 2020, ki je namenjena vsem izvajalcem zdravstvenih storitev in dobaviteljem medicinskih pripomočkov.

Celoten seznam medicinskih pripomočkov s šifrantom, zdravstvenimi stanji in drugimi pogoji, pooblastili za predpisovanje medicinskih pripomočkov, cenovnimi standardi in drugimi podatki, ki veljajo od 1.6. 2020 dalje.

Več o zadnjih Spremembah in dopolnitvah Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja.