Širitev sistema najvišjih priznanih vrednosti na 3 nove terapevtske skupine zdravil ter širitev farmacevtskega svetovanja v zdravstvenih domovih za obvladovanje polifarmakoterapije -