Spremenjeno poslovanje ZZZS s strankami zaradi nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)

Zaradi zagotavljanja varnosti zavarovanih oseb in nemotenega uresničevanja pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) zaradi nalezljive bolezni COVID-19 s ponedeljkom, 19. oktobra 2020 do preklica uvaja spremenjeno poslovanje z namenom omejiti tvegane fizične stike s strankami. Stranke naprošamo, da zadeve v zvezi z urejanjem zavarovanja in uveljavljanjem pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja urejajo elektronsko, po elektronski ali navadni pošti oziroma prek telefona, in se pri območnih enotah ali izpostavah ZZZS osebno zglasijo le, če je to nujno potrebno in nimajo znakov okužbe. Za izvajalce zdravstvenih storitev, dobavitelje medicinskih pripomočkov in druge partnerje v zdravstvu ima ZZZS uveljavljeno elektronsko poslovanje kot prevladujoč način poslovanja, zato jih naprošamo, da stike z ZZZS vršijo izključno »na daljavo« oziroma prek telefona.

ZZZS od ponedeljka dalje do preklica v 10 območnih enotah in 45 izpostavah posluje tako, da se omeji fizični stik s strankami. Fizični obiski strank v prostorih ZZZS bodo dovoljeni le v primerih, ko je to zaradi vodenja postopkov ali uveljavljanja pravic stranke nujno potrebno. Stranke svoje zahtevke, ki niso vezani na rok, oddajo v nabiralnik ob vhodu v prostore območnih enot in izpostav ZZZS, omogočena bo tudi telefonska povezava s strokovnimi delavci ZZZS. ZZZS poziva stranke, da zadeve v zvezi z urejanjem zavarovanja in uveljavljanjem pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja urejajo ali preverjajo:

Kontaktni podatki območnih enot in izpostav ZZZS.

Stranke prosimo za razumevanje in njihovo odgovorno sodelovanje pri preprečevanju nalezljive bolezni COVID-19.

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
ZAVAROVANJE SLOVENIJE