Stališče Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije k Predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi

Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je na 3. izredni seji 1. 10. 2020 obravnavala in sprejela stališče ZZZS k Predlogu zakona k dolgotrajni oskrbi, ki ga je v sklopu javne razprave posredovala Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije. V prilogi objavljamo to stališče.

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
ZAVAROVANJE SLOVENIJE

Priloga: Stališče ZZZS k Predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi

Stališče ZZZS k Predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi-sprejeto 1-10-2020.docx

Stališče ZZZS k Predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi-sprejeto 1-10-2020.pdf