Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu sredstev za leto 2023

Vlada RS je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023 (Uradni list RS št. 111/2023 z dne 30. 10. 2023), ki velja od 31. 10. 2023. 

Uredba določa vsebino dogovora o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in obseg sredstev za leto 2023. Predstavlja podlago za financiranje izvajalcev zdravstvenega storitev s strani ZZZS. 

Povezave na predhodne uredbe za leto 2023: