Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2022

Vlada RS je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2022 (Uradni list RS št. 165/2022 z dne 29. 12. 2022), ki velja od 30. 12. 2022. 

Z novelo uredbe se veljavnost  obstoječe Uredbe podaljšuje tudi v leto 2023, kar je potrebno zaradi nadaljevanja programov, ki so določeni z Uredbo za leto 2022. Nova uredba za leto 2023 bo po informacijah Ministrstva za zdravje sprejeta najkasneje do 31. januarja 2023, zato je bila podaljšana veljavnost obstoječe Uredbe.