Uspešna nacionalna uvedba elektronskega bolniškega lista

ZZZS je izdelal evalvacijo nacionalne uvedbe elektronskega bolniškega lista, ki ga je v sodelovanju z izvajalci zdravstvenih storitev uvedel 1. 1. 2020, od 1. 2. 2020 pa so delodajalci za svoje zaposlene že morali obvezno prevzemati elektronski bolniški list preko sistema SPOT (prej eVEM), ki ga upravlja Ministrstvo za javno upravo. Elektronski bolniški list je bil uveden tik pred začetkom epidemije COVID-19, ko si načina dela po starem, z fizičnim vročanjem papirnatih bolniških listov zavarovanim osebam, ne moremo niti predstavljati več.

ZZZS se zahvaljuje za odlično sodelovanje vsem partnerjem, še zlasti pa vsem izvajalcem zdravstvenih storitev na primarni ravni, Zdravniški zbornici Slovenije, Ministrstvu za javno upravo, delodajalcem, NIJZ in FURS ter zavarovanim osebam.

Več.