Uveljavitev določb o podaljšanju napotnice (za administrativno razbremenitev zdravnikov in za poenostavitev za zavarovane osebe)

8. 5. 2020 se začno uporabljati določbe Sprememb in dopolnitev Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list Republike Slovenije, št. 4/2020), s katerimi ZZZS uvaja podaljšanje napotnice, tako da bo lahko napotni zdravnik podaljšal veljavnost napotnice osebnega zdravnika, če bo ugotovil, da zavarovana oseba na podlagi te napotnice potrebuje zdravstvene storitve tudi po preteku obdobja veljavnosti napotnice, ki ga je na napotnici označil osebni zdravnik. Gre za širitev pooblastila za zdravljenje z novo pristojnostjo in obveznostjo napotnega zdravnika za podaljšanje veljavnosti napotnice s ciljem lažje dostopnosti zavarovanih oseb do zdravstvenih storitev s poenostavitvijo postopkov uveljavljanja pravic ter posledično administrativno razbremenitev osebnih zdravnikov zlasti v družinski medicini in pediatriji na primarni ravni. Napotni zdravnik lahko enkrat ali večkrat podaljša veljavnost napotnice osebnega zdravnika, če ugotovi, da zavarovana oseba tudi po preteku obdobja veljavnosti napotnice, ki ga je na napotnici označil osebni zdravnik, potrebuje nadaljnje zdravljenje, ki vključuje kontrolne preglede, operativne posege in druge zdravstvene storitve, potrebne v postopku zdravljenja. Izdajanje novih napotnic s strani osebnih zdravnikov samo za kontrolne preglede ali tudi druge storitve tako ni več potrebno, če napotni zdravnik oceni, da zavarovana oseba še potrebuje zdravstveno obravnavo z njegove strani. Napotni zdravnik lahko podaljša veljavnost napotnice za največ dve leti (skupaj bo torej veljavnost napotnice znašala do tri leta).

Ob uveljavitvi te novosti je ZZZS posodobil tudi:


Več o zadnjih Spremembah in dopolnitvah Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja.