Z uveljavitvijo sprememb in dopolnitev Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja do širšega obsega pravic, novih administrativnih razbremenitev ter širjenja digitalizacije

V mesecu maju 2021 so se uveljavile Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja ter Sklep o zdravstvenih stanjih in drugih pogojih za upravičenost do medicinskih pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS št. 61 z dne 16. 4. 2021). Na ta način 1.) širimo obseg pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja zlasti pri medicinskih pripomočkih, zdraviliškem zdravljenju in zobozdravstvenih storitvah, 2.) zmanjšujemo administrativna bremena za zavarovane osebe zlasti z uvedbo trajne napotnice, možnostjo odreditve reševalnega prevoza tudi s strani zdravnika v naravnem zdravilišču ter pri predpisovanju in izdajanju medicinskih pripomočkov 3.) nadaljujemo z zmanjševanjem obveznosti zdravnikov z opravili nemedicinske narave zlasti na primarni ravni z uvedbo trajne napotnice za kronična stanja, z možnostjo napotovanja v zdravilišče s strani bolnišničnega zdravnika tudi za nenadaljevano zdraviliško zdravljenje ter pri predpisovanju medicinskih pripomočkov za inkontinenco in potrošnega materiala, ki se po novem ureja brez posredovanja zdravnika, ter 4.) pospešujemo digitalizacijo in elektronsko poslovanje s strankami ZZZS zlasti z uvedbo obveznega elektronskega vlaganja zahtevkov za nadomestila zaradi začasne zadržanosti od dela s strani delodajalcev.

Celotna informacija je dostopna v gradivu za novinarje.