Zahtevno finančno poslovanje ZZZS v letu 2019 zaradi administrativne omejitve Državnega zbora RS o najvišji dovoljeni porabi

Fotografija s tiskovne konference (na sliki od leve proti desni): Damjan Kos, vodja - direktor Sektorja za informiranje in odnose z javnostmi, Marjan Sušelj, generalni direktor ZZZS, Daniela Dimić, vodja - direktorica Področja za finance in računovodstvo.