Zaradi prenovljenih endodontskih storitev ne bo zobozdravniku potrebno opraviti nobene dodatne ure niti dneva - demanti izjav predstavnikov Zdravniške zbornice Slovenije

Zdravniška zbornica Slovenije (v nadaljevanju: ZZS) je 28. 3. 2023 organizirala javno tribuno s predstavitvijo problematike na področju endodontskih storitev. Zgroženi smo, da so bile v sklopu predavanj predstavnikov ZZS tako na tribuni kot tudi kasneje v medijih predstavljene neresnične trditve, ki predstavljajo nedopustno zavajanje tako zobozdravnikov kot tudi širše javnosti, in jih razumemo kot namerno zavajanje. Demantiramo dve navedbi v predavanju gospe Nike Sokolič, ki je v imenu ZZS predstavila obračunski model.

Demantirmo 2 prosojnici predstavnice Zdravniške zbornice Slovenije z javne tribune, saj zaradi prenovljenih endodontsklih storitev ne bo zobozdravniku potrebno opraviti nobene dodatne ure niti dneva

ZZZS nadalje demantira tudi izjavo predsednika odbora za zobozdravstvo pri ZZS, ki je v medijih izjavil, da je »zavod enostransko posegel in določil standarde in normative na tem področju«. ZZZS je že v letu 2021 posredoval predlog prenovljenih storitev na RSK za zobozdravstvo in v nadaljevanju sodeloval tudi s predstavniki ZZS in na tej podlagi povečal vrednost storitev. Ker od predstavnikov ZZS ni bilo odziva več kot pol leta po dogovorjenem datumu, je ZZZS prenovo storitev in njihovo bistveno višjo vrednostjo v dobro zavarovancev in izvajalcev predlagal za uveljavitev v Splošnem dogovoru za leto 2023. Sodelovanje je podprto z zapisniki, s katerimi razpolaga tudi ZZS. Enostransko interpretacijo ZZS moramo podkrepiti še z informacijo, da ZZZS v treh mesecih od uvedbe prenovljenih storitev neposredno od izvajalcev ni prejel niti enega negativnega odziva, prejel pa je več pohval.

Več o tem