Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v letu 2018 realiziral za 207 milijonov evrov več prihodkov kot v letu 2017 (prva ocena finančnega poslovanja)