Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v letu 2018 realiziral za 207 milijonov evrov več prihodkov kot v letu 2017 (prva ocena finančnega poslovanja)

Fotografija: Prvo oceno poslovanja so na tiskovni konferenci ZZZS predstavili (od desne proti levi): Daniela Dimić, vodja - direktorica Področja za finance in računovodstvo, Marjan Sušelj, generalni direktor, Damjan Kos, vodja - direktor Sektorja za informiranje in odnose z javnostmi).