ZZZS bo od 13. novembra dalje obvestil vse zavarovane osebe o izpolnjevanju pogojev za pridobitev lastnosti zavarovane osebe v obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo

Na podlagi novega Zakona o dolgotrajni oskrbi (Uradni list RS, št. 84/23, v nadaljevanju: ZDOsk-1), ki je začel veljati 3. 8. 2023, je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) po uradni dolžnosti preveril, ali osebe, ki so bile po prej veljavnem Zakonu o dolgotrajni oskrbi (Uradni list RS, št. 196/21, 163/22, 18/23 – ZDU‑1O in 84/23 – ZDOsk-1; v nadaljevanju: ZDOsk) vključene v obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo, na dan 3. 8. 2023 izpolnjujejo tudi pogoje za priznanje lastnosti zavarovane osebe v obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo po novem ZDOsk-1. ZZZS bo o tem od 13. novembra dalje po uradni dolžnosti z odločbo postopoma predvidoma do konca leta obvestil vse zavarovane osebe, ki izpolnjujejo te pogoje.

ZZZS je prvo prijavo oseb v obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo izvedel po uradni dolžnosti na dan 18. 1. 2022 za vse osebe, ki so bile takrat vključene v obvezno zdravstveno zavarovanje in so izpolnjevale pogoje za vključitev v obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo v skladu z ZDOsk, ki se je začel uporabljati 18. 1. 2022. Na podlagi novega zakona ZDOsk-1, ki je začel veljati 3. 8. 2023, je ZZZS po uradni dolžnosti preveril, ali osebe, ki so bile po ZDOsk vključene v obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo, na dan 3. 8. 2023 izpolnjujejo tudi pogoje za priznanje lastnosti zavarovane osebe v obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo po novem ZDOsk-1. ZZZS bo o tem od 13. novembra dalje po uradni dolžnosti z odločbo postopoma obvestil vse zavarovane osebe, ki izpolnjujejo te pogoje. Odločbo bodo zavarovane osebe prejele po pošti na naslov svojega prebivališča. Prav tako je ZZZS po uradni dolžnosti v tem času izvedel tudi prvo prijavo v obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo za osebe, ki so dopolnile starost 18 let in so kot družinski člani po predpisih, ki urejajo obvezno zdravstveno zavarovanje, zavarovani v obveznem zdravstvenem zavarovanju. Tudi te osebe bo ZZZS obvestil z odločbo od januarja 2024 dalje.

Zavarovane osebe za dolgotrajno oskrbo so osebe,ki so stare 18 let in so zavarovane za obvezno zdravstveno zavarovanje za primer bolezni in poškodbe izven dela. Zavarovane osebe za dolgotrajno oskrbo so tudi zavarovanci za obvezno zdravstveno zavarovanje, ki so mlajši od 18 let in so obvezno zdravstveno zavarovani na podlagi delovnega razmerja, samostojnega opravljanja gospodarske ali poklicne dejavnosti, opravljanja kmetijske dejavnosti ali opravljanja poslovodne funkcije kot družbeniki družb ali ustanovitelji zavodov.

Osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja in ki med bivanjem v Republiki Sloveniji ne morejo koristiti pravic iz tega naslova, in po njih obvezno zavarovani družinski člani in tujci, ki se izobražujejo ali izpopolnjujejo v Republiki Sloveniji, in po njih obvezno zavarovani družinski člani, ter vsi ostali, ki so mlajši od 18 let in so zavarovani kot družinski člani v obveznem zdravstvenem zavarovanju  ter se niso zaradi opravljanja dejavnosti že prej vključili v obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo, niso zavarovane osebe za dolgotrajno oskrbo, saj ne izpolnjujejo pogoja za vključitev v obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo. Teh oseb zato ZZZS ne bo obveščal.

Vključitev v obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo je na podlagi ZDOsk-1 eden izmed pogojev za pridobitev in uveljavljanje pravic iz dolgotrajne oskrbe, ki se bodo uvajale postopno do konca leta 2025. Upravičenost do dolgotrajne oskrbe bodo presojali na centrih za socialno delo, ki bodo vstopne točke za dolgotrajno oskrbo in se bodo v polni funkcionalnosti vzpostavile 1. 1. 2025. Na centrih za socialno delo bodo zavarovanim osebam zagotavljali vse potrebne informacije o pravicah do dolgotrajne oskrbe.

ZZZS zavarovanim osebam NE zagotavlja informacij o pravicah iz dolgotrajne oskrbe. ZZZS zagotavlja le informacije o vključitvi v obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo (pogoji, prijava ... ), in sicer na spletni strani www.zzzs.si/DO in preko klicnega centra. Osebe lahko same na spletni strani ZZZS preverijo tudi urejenost svojega zavarovanja – https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/e_storitve_zzzs .

  • spletna stran www.zzzs.si/DO
  • klicni center ZZZS za vprašanja v zvezi z obveznim zavarovanjem za dolgotrajno oskrbo na tel. št. 01 30 77 605, v poslovnem času: v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure
  • letak ZZZS

Do vzpostavitve vstopnih točk na centrih za socialno delo informacije o pravicah do dolgotrajne oskrbe in o drugih vsebinah ZDOsk-1 daje Ministrstvo za solidarno prihodnost, ki je pristojno za tolmačenje zakona, in sicer preko spletne strani www.gov.si/dolgotrajnaoskrba  in preko posebne telefonske številke 080 9810.

Na fotografiji: doc. dr. Tatjana Mlakar, generalna direktorica ZZZS in Simon Maljevac, minister za solidarno prihodnost na skupni novinarski konferenci.