Namere za neposredne pogodbe za nepremičnine

Namera za sklenitev neposredne pogodbe za najem poslovnih prostorov ZZZS v Kočevju

Na podlagi ZSPDSLS-1 ter povezane Uredbe objavljamo namero za sklenitev neposredne pogodbe za najem poslovnih prostorov ZZZS v Kočevju, pri čemer je lahko najemnik zgolj subjekt iz 4., 5., 6. ali 10. točke prvega odstavka 65. členu ZSPDSLS-1.

Izjave o interesu je potrebno posredovati skladno z navodili iz objavljene namere, najkasneje do vključno 20. 5. 2021. Podrobnosti so v pripetih datotekah spodaj, ki si ju v primeru interesa pozorno preberite.

Namera: t3://file?uid=557

Vzorec pogodbe: t3://file?uid=558