Namere za neposredne pogodbe za nepremičnine

Namera za sklenitev neposredne pogodbe z osebo javnega prava za prodajo stanovanja v Radovljici

Na podlagi ZSPDSLS-1 ter povezane Uredbe objavljamo namero za sklenitev neposredne pogodbe z osebo javnega prava za prodajo stanovanja v Radovljici.

Izjave o interesu (nezavezujoče ponudbe) je potrebno posredovati skladno z navodili iz objavljene namere, najkasneje do vključno 14. 12. 2022. Podrobnosti so v pripeti datoteki spodaj, ki si jo v primeru interesa pozorno preberite.

Namera

Namera za sklenitev neposredne pogodbe za najem poslovnega prostora v lasti ZZZS (lokacija Škofja Loka)

Na podlagi ZSPDSLS-1 ter povezane Uredbe objavljamo namero za sklenitev neposredne pogodbe za najem poslovnega prostora ZZZS v Škofji Loki (prizidek k stavbi Stara cesta 10).

Izjave o interesu (nezavezujoče ponudbe) je potrebno posredovati skladno z navodili iz objavljene namere, najkasneje do vključno 5. 12. 2022. Podrobnosti so v pripetih datotekah spodaj, ki si ju v primeru interesa pozorno preberite.

Namera

Vzorec pogodbe

Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo deleža ZZZS na gozdnem zemljišču (Občina Lenart)

Na podlagi ZSPDSLS-1 ter povezane Uredbe objavljamo namero za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo deleža ZZZS na gozdnem zemljišču (parc. št. 1298 k.o 2666 Selce).

Izjave o interesu za sklenitev pogodbe (za nakup; nezavezujoče) se poda na elektronski naslov nepremicnine@zzzs.si, lahko pa tudi ustno po telefonu (tel. 01 30 77 289 ali 01 30 77 279) do vključno 31. 8. 2022. Dokler je na spletni strani ZZZS objavljena ta namera, se ta rok se podaljša vsakič za 2 meseca, če ZZZS do izteka predhodnega roka še ne bo prejel nobene izjave o interesu ali pa bo ta umaknjena.

ZZZS s predhodnim postopkom, opisanim v tej nameri, izbere potencialnega kupca deleža in se z njim dogovori glede kupnine in drugih pogojev potencialne prodaje. Nato ZZZS in izbrani potencialni kupec izvedeta predhodnemu dogovoru ustrezni postopek prodaje preko Upravne enote Lenart, skladno z določbami ZKZ in ZG.

Podrobnosti so v pripeti datoteki spodaj, ki si jo v primeru interesa preberite.

Namera

Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo deleža ZZZS na kmetijskem zemljišču (Občina Lenart)

Na podlagi ZSPDSLS-1 ter povezane Uredbe objavljamo namero za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo deleža ZZZS na kmetijskem zemljišču (parc. št. 1294 k.o 2666 Selce).

Izjave o interesu za sklenitev pogodbe (za nakup; nezavezujoče) se poda na elektronski naslov nepremicnine@zzzs.si, lahko pa tudi ustno po telefonu (tel. 01 30 77 289 ali 01 30 77 279) do vključno 31. 8. 2022. Dokler je na spletni strani ZZZS objavljena ta namera, se ta rok se podaljša vsakič za 2 meseca, če ZZZS do izteka predhodnega roka še ne bo prejel nobene izjave o interesu ali pa bo ta umaknjena.

ZZZS s predhodnim postopkom, opisanim v tej nameri, izbere potencialnega kupca deleža in se z njim dogovori glede kupnine in drugih pogojev potencialne prodaje. Nato ZZZS in izbrani potencialni kupec izvedeta predhodnemu dogovoru ustrezni postopek prodaje preko Upravne enote Lenart, skladno z določbami ZKZ.

Podrobnosti so v pripeti datoteki spodaj, ki si jo v primeru interesa preberite.

Namera