Namere za neposredne pogodbe za nepremičnine

Namera za sklenitev neposredne pogodbe za najem poslovnega prostora - sejne sobe ZZZS v Kočevju

Na podlagi ZSPDSLS-1 ter povezane Uredbe objavljamo namero za sklenitev neposredne pogodbe za najem poslovnega prostora - sejne sobe ZZZS v Kočevju.

Izjave o interesu je potrebno posredovati skladno z navodili iz objavljene namere, najkasneje do vključno 7. 10. 2021. Podrobnosti so v pripetih datotekah spodaj, ki si ju v primeru interesa pozorno preberite.

Namera

Vzorec pogodbe