1. redna seja Skupščine ZZZS z dne 25. 10. 2021

 

Predlog dnevnega reda:

1. Konstituiranje Skupščine

  • a) Poročilo Volilne komisije o izvolitvi oziroma imenovanju članov Skupščine in članov Območnih svetov ZZZS (poroča Borut Bogataj, univ. dipl. prav., predsednik Volilne komisije)
  • b) Izvolitev mandatne komisije
  • c) Potrditev mandatov članov Skupščine
  • d) Izvolitev predsednika Skupščine in njegovega namestnika.

2. Imenovanje članov, predsednika in namestnika predsednika Upravnega odbora.

3. Vprašanja, pobude, informacije.

 

sklicateljica

predsednica Skupščine v mandatu 2017-2021

Lučka Böhm l. r.

 

Sporočilo za javnost s te seje