11. redna seja Upravnega odbora ZZZS z dne 18. 10. 2022

 

Predlog dnevnega reda:

  1. Zapisnik 10. redne seje s poročilom o realizaciji sklepov (Suzana Jarc).
  2. Predlog rebalansa finančnega načrta za leto 2022 (Daniela Dimić).
  3. Poročilo o aktivnostih uvedbe dolgotrajne oskrbe (Tatjana Kolenc).
  4. Navodilo o postopku financiranja, poročanju in nadzoru nad izvajanjem zdravstvenih storitev ter tehničnih pogojih za vključitev v poročanje izvajanja zdravstvenih storitev (Sladjana Jelisavčić).
  5. Novela Sklepa o načrtovanju, beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev (Karmen Grom Kenk).
  6. Izbira izvajalcev zdravstvenih storitev (Marjeta Trček).
  7. Drugi izredni medletni odpis sredstev in obveznosti v letu 2022 (Daniela Dimić).
  8. Imenovanja (Suzana Jarc).
  9. Vprašanja, pobude, informacije.

 

Irena Ilešič Čujovič, l. r.

predsednica Upravnega odbora

Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

 

Gradivo z novinarske konference po tej seji