2. izredna seja Skupščine ZZZS z dne 8. 1. 2020

Predlog dnevnega reda 2. izredne seje Skupščine ZZZS z dne 8. 1. 2020

  1. Finančni načrt za leti 2020 in 2021 (Marjan Sušelj).
  2. Novela Pravil OZZ in akti o medicinskih pripomočkih (Snežana Marković in Drago Perkič).

Lučka Böhm, l. r.
predsednica Skupščine
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije


Gradivo za javnost:

  • Finančni načrt ZZZS in Odlok Državnega zbora RS o najvišji dovoljeni porabi ZZZS za leto 2020 ter spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja
  • Nova ureditev področja medicinskih pripomočkov zagotavlja zavarovanim osebam večjo kakovost in varnost pri uporabi medicinskih pripomočkov ter večje možnosti za nadaljnje širitve pravice do medicinskih pripomočkov skladno s tehnološkim razvojem