2. redna seja Skupščine ZZZS z dne 15. 12. 2021

 

Predlog dnevnega reda:

  1. Zapisnik 1. redne seje s poročilom o realizaciji sklepov (Suzana Jarc).
  2. Finančni načrt za leto 2022 (Tatjana Mlakar).
  3. Poročilo o delu Upravnega odbora (Irena Ilešič Čujovič, predsednica Upravnega odbora).
  4. Pobude, vprašanja, informacije.

 

Drago Delalut, l. r.

predsednik Skupščine

Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

 

Gradivo za novinarsko konferenco v zvezi s to sejo