3. izredna seja Skupščine ZZZS z dne 1. 10. 2020

Predlog dnevnega reda 3. izredne seje Skupščine ZZZS z dne 1. 10. 2020

  1. Stališče ZZZS k Predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi (Marjan Sušelj).
  2. Informacija o finančnem poslovanju v letu 2020 (Marjan Sušelj).
  3. Sklep o dopolnitvi Sklepa o pripravi dvoletnega finančnega načrta (Tatjana Kolenc).

gradivo za javnost

Lučka Böhm, l. r.
predsednica Skupščine
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije