5. izredna seja Skupščine ZZZS z dne 8. 4. 2021

 

Predlog dnevnega reda:

  1. Stališče do predloga omejitve osnove za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje iz Predloga zakona o debirokratizaciji.

 

Lučka Böhm, l. r.

predsednica Skupščine

Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

 

Sporočilo za javnost s te seje