6. redna seja Skupščine ZZZS z dne 9. 11. 2022 in 17. 11. 2022

 

Predlog dnevnega reda:

  1. Zapisnik 5. redne seje s poročilom o realizaciji sklepov (Suzana Jarc).
  2. Rebalans finančnega načrta za leto 2022 (Tatjana Mlakar, Daniela Dimić).
  3. Informacija o pripravi finančnega načrta za leto 2023 (Tatjana Mlakar, Daniela Dimić).
  4. Novela Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja in novela Sklepa o zdravstvenih stanjih in drugih pogojih za upravičenost do medicinskih pripomočkov (Ana Vodičar, Drago Perkič).
  5. Dolgotrajna oskrba – poročilo (Tatjana Kolenc).
  6. Poročilo o delu Upravnega odbora (Irena Ilešič Čujovič, predsednica Upravnega odbora).
  7. Pobude, vprašanja, informacije.

Drago Delalut, l. r.

predsednik Skupščine

Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Sporočilo za javnost po seji