9. seja Upravnega odbora ZZZS z dne 23.5.2018

Predlog dnevnega reda 9. seje Upravnega odbora ZZZS z dne 23.5.2018 ob 8.30 uri

 1. Zapisnik 8. redne seje Upravnega odbora ter poročilo o realizaciji sklepov
  (mag. Suzana Jarc).
 2. Prerazporeditev sredstev po posameznih namenih v okviru finančnega načrta ZZZS za leto 2018 (Marjan Sušelj, univ. dipl. psih. in Daniela Dimić, univ. dipl. ekon.).
 3. Sporna vprašanja za Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2018 (Sladjana Jelisavčić, univ. dipl. ekon.).
 4. Izbira ponudnikov zdravstvenih storitev na osnovi razpisa za leto 2018
  (Marjeta Trček, univ. dipl. ekon.).
 5. Načrtovanje, beleženje in obračunavanje zdravstvenih storitev – spremembe in dopolnitve sklepa (mag. Karmen Grom Kenk).
 6. Seznam pooblaščenih zdravnikov za predpisovanje medicinskih pripomočkov - spremembe in dopolnitve (Drago Perkič, univ. dipl. ekon.).
 7. Določitev območja območnih enot in izpostav ZZZS – stališče službe
  (mag. Judita Škufca).
 8. Predlog Pravilnika notranjega revidiranja – v odobritev (mag. Mirjana Pustatičnik).
 9. Program prodaje nepremičnin ZZZS 2018-2019 (Matjaž Jamnik, univ. dipl. grad.).
 10. Prvi izredni medletni odpis sredstev, terjatev in obveznosti
  (Mija Ankele Kokalj, dipl. ekon.).
 11. Pobude, vprašanja, informacije.


Predsednica Upravnega odbora
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Tatjana Čerin, l. r.