E-gradiva

Navodilo o zagotavljanju medicinskih pripomočkov za inkontinenco v socialnih in drugih zavodih na mesečno zbirno naročilnico

Vrsta gradiva: Navodila MP
Datum objave: 09. 11. 2023
Začetek veljavnosti: 01. 06. 2008

Vsebina


Navodilo o zagotavljanju medicinskih pripomočkov za inkontinenco v socialnih in drugih zavodih na mesečno zbirno naročilnicoNavodilo za MP v zavodih za inkontinenco na zbirno naročilnico_1.1.2024.pdf - navodilo se uporablja od 1. 1. 2024
Navodilo za MP v zavodih za inkontinenco na zbirno naročilnico_1.1.2024.docx

____________________________________________________________________________________________________________________

Navodilo_o_zagotavljanju_MP za inkontinenco v zavodih na zbirno naročilnico_1.11.2021.pdf - navodilo se uporablja do 31. 12. 2023
Navodilo o zagotavljanju MP v zavodih za inkontinenco na zbirno naročilnico_1.11.2021.docxListina je priloga Pravilnika o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja


*************************************************************************************************************************************************************************************************
Zgodovina:

To navodilo se uporablja do 31. 10. 2021

Navodilo o zagotavljanju predlog za mesečno naročilnico.pdf
NAVODILO.-2014docx.docx

Priloga:

- Obr. NAR-3/03 MESEČNA ZBIRNA NAROČILNICA
https://api.zzzs.si/ZZZS/info/egradiva.nsf/0/15ca03764f460957c1257457003007a5/$FILE/Mese%C4%8Dna%20zbirna%20naro%C4%8Dilnica%20Nar.3-03%2020.01.2009.xls

_______________________________________________________________________________

To navodilo se uporablja do 30 .6. 2014

Prečiščeno besedilo Navodila o zagotavljanju predlog.docx