E-gradiva

Tiskana in druga promocijska gradiva za varno in pravilno rabo zdravil

Vrsta gradiva: Zbirka podatkov
Datum objave: 02. 03. 2020

Vsebina

Tiskana in druga promocijska gradiva za varno in pravilno rabo zdravil


1. Zloženka "Kdo je farmacevt svetovalec ?"
Zloženka_Kdo je farmacevt svetovalec_julij 2018.pdf
2. Priročnik o varni in pravilni rabi zdravil
Priročnik o varni in pravilni rabi zdravil_julij 2017.pdf
3. Moj seznam zdravil
Moj seznam zdravil_marec 2023.pdf
4. Moj dnevnik jemanja zdravil
2018 - Moj dnevnik jemanja zdravil.pdf

5. Knjižica "Ali sem zaradi bolezni ali zdravil, ki jih jemljem, slab voznik ?"
https://api.zzzs.si/ZZZS/info/egradiva.nsf/0/56113f6106b9d90ec125720200260545/$FILE/Knji%C5%BEica_Zdravila%20v%20cestnem%20prometu_april%202009.pdf

6. Plakat "Ali sem zaradi bolezni ali zdravil, ki jih jemljem, slab voznik ?"
https://api.zzzs.si/ZZZS/info/egradiva.nsf/0/56113f6106b9d90ec125720200260545/$FILE/Plakat_Zdravila%20v%20cestnem%20prometu_april%202009.pdf

7. Tabelarični pripomoček pri predpisovanju in izdajanju optimalnih pakiranj zdravil za tromesečno terapijo
(samo za zdravstvene delavce)
https://api.zzzs.si/ZZZS/info/egradiva.nsf/0/56113f6106b9d90ec125720200260545/$FILE/ZZZS_Tabela.pdf
8. Plakat
https://api.zzzs.si/ZZZS/info/egradiva.nsf/0/56113f6106b9d90ec125720200260545/$FILE/ZZZS_Plakat.pdf