E-gradiva

Navodilo za zapis in branje podatkov o nosečnostih in podatkov o oploditvah z biomedicinsko pomočjo v sistemu on-line - verzija 4 (december 2021)

Vrsta gradiva: Pravni akti - Navodilo
Datum objave: 21. 12. 2021
Začetek veljavnosti: 22. 12. 2021
Začetek uporabe: 22. 12. 2021

Vsebina