E-gradiva

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Pravilnik o kartici zdravstvenega zavarovanja, profesionalni kartici in pooblastilih za branje in zapisovanje podatkov v zalednem sistemu

Vrsta gradiva: Pravni akti - Pravilnik
Datum objave: 03. 11. 2023
Začetek veljavnosti: 01. 01. 2024
Začetek uporabe: 01. 01. 2024

Vsebina


Pravilnik o kartici zdravstvenega zavarovanja, profesionalni kartici in pooblastilih za branje in zapisovanje podatkov v zalednem sistemu Neuradno prečiščeno besedilo:


Pravilnik KZZ 2023 NPB 6.doc Pravilnik KZZ 2023 NPB 6.pdf Pravilnik KZZ 2023 priloga 1 NPB 6.pdf Pravilnik KZZ 2023 priloga 2 NPB 6.pdf Pravilnik KZZ 2023 sklep UO.pdf Pravilnik KZZ objava v UL. 106 2023.pdf V skladu s sprejetim Zakonom o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Uradni list RS, št. 100/22 z dne 25.7.2022, v nadaljevanju: ZNUZSZS), ki je začel veljati dne 26.7.2022, se širijo nekatera pooblastila za branje in zapisovanje podatkov v zalednih sistemih. Za čas veljavnosti ZNUZSZS, se nekatera pooblastila, navedena v Prilogi 2 Pravilnika o kartici zdravstvenega zavarovanja, profesionalni kartici in pooblastilih za branje in zapisovanje podatkov v zalednem sistemu, spreminjajo v skladu z zapisanim v okrožnicah o izvajanju ZNUZSZS, ki se nahajata na naslednji povezavi:
Podrobnosti - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (zzzs.si) _____________________________________________________________________________________________ Zgodovina: Pravilnik o KZZ 2017 NPB 5 Pravilnik KZZ 2022 NPB 5.doc Pravilnik KZZ 2022 NPB 5.pdf Pravilnik KZZ 2022 priloga 1 NPB 5.pdf Pravilnik KZZ 2022 priloga 2 NPB 5.pdf Pravilnik KZZ 2022 sklep UO.pdf Pravilnik KZZ objava v UL. 87 2022 .pdf Zgodovina: Pravilnik o KZZ 2017 NPB 4 Pravilnik KZZ 2020 NPB 4.docPravilnik KZZ 2020 NPB 4.pdfPravilnik KZZ 2020 priloga 1 NPB 4.pdfPravilnik KZZ 2020 priloga 2 NPB 4.pdf Pravilnik KZZ 2020 UO.pdfPravilnik KZZ objava v UL 179 2020.pdf Zgodovina: Pravilnik o KZZ 2017 NPB 3

Pravilnik KZZ 2019 NPB 3.doc Pravilnik KZZ 2019 NPB 3.pdf

Pravilnik KZZ 2019 UO.pdf Pravilnik KZZ objava v UL 79 2019.pdf

Zgodovina: Pravilnik o KZZ 2017 - NPB 2 Pravilnik KZZ 2019 NPB 2.doc Pravilnik KZZ 2019 NPB 2.pdf Pravilnik KZZ 2019 UO.pdf Pravilnik o KZZ objava v UL 43 2019.pdf Zgodovina: Pravilnik o KZZ 2017 - NPB1 Pravilnik KZZ 2018 NPB 1.docxPravilnik KZZ Priloga 1 julij 2018 čistopis.xlsxPravilnik KZZ Priloga 2 julij 2018 čistopis.xlsx Pravilnik KZZ 2018 UO.pdfPravilnik KZZ 2018 Uradni list.pdf Zgodovina: Pravilnik o KZZ 2017 Sprejet Pravilnik 2017.docx Priloga 1.xlsx Priloga 2.xlsx Sprejet Pravilnik 2017.pdf Zgodovina: Pravilnik o KZZ - NPB 4 Pravilnik_npb4.docPravilnik_npb4-p1.pdf

Zgodovina: Pravilnik o KZZ - NPB3
2012-01-1686-npb3.dochttps://api.zzzs.si/ZZZS/info/egradiva.nsf/0/5f83195a36bfd240c1256b3b0051437d/$FILE/2012-01-1686-npb3-p1.doc

Zgodovina: Pravilnik o KZZ - NPB 2
https://api.zzzs.si/ZZZS/info/egradiva.nsf/0/5f83195a36bfd240c1256b3b0051437d/$FILE/Pravilnik%20o%20KZZ%20-%20NPB%20sep%202009.doc

Zgodovina: Pravilnik o KZZ - NPB 1
https://api.zzzs.si/ZZZS/info/egradiva.nsf/0/5f83195a36bfd240c1256b3b0051437d/$FILE/Pravilnik%20o%20KZZ%20-%20NPB%20feb%202009.doc