E-gradiva

Navodilo o izdaji naročilnice za medicinski pripomoček in reverza za medicinski pripomoček

Vrsta gradiva: Navodila MP
Datum objave: 09. 11. 2023
Začetek veljavnosti: 15. 12. 2004

Vsebina

Navodilo o izdaji naročilnice za medicinski pripomoček in reverza za medicinski pripomoček
Navodilo o izdaji naročilnice MP in reverza MP_1.1.2024.pdf - navodilo se uporablja od 1. 1. 2024
Navodilo o izdaji naročilnice za MP in reverza za MP_1.1.2024.docx

_____________________________________________________________________________________

Navodilo o izdaji naročilnice za MP in reverz MP_1.11.2021.pdf - navodilo se uporablja do 31. 12. 2023
Navodilo o izdaji naročilnice za MP in reverza za MP_1.11.2021.docx


**********************************************************************************************************
ZGODOVINA:

Spremembe in dopolnitve Navodila o izdaji naročilnice za medicinski pripomoček in reverza za medicinski pripomoček - začetek veljavnosti 1. 8. 2020Navodilo o izdaji naročilnice MP_spremembe in dopolnitve 1.8.2020.pdf

Neuradno prečiščeno besedilo navodila:
Navodilo o izdaji naročilnice za MP in reverza za MP 22072020 ČISTOPIS.docx


Navodilo z dne 10. 2. 2020
Navodilo o predpisovanju MP 2020.PDF
Navodilo o predpisovanju MP 2020.docx


Navodilo z dne 18. 12. 2017
Navodilo o predpisovanju MP dec 2017 podpisano.PDF


Navodilo z dne 28. 8. 2017
- Navodilo o predpisovanju MP - čistopis.PDF - Navodilo o predpisovanju MP - sledi spremembam.PDF
Popravek s čistopisom Navodila o predpisovanju MP na naročilnico.pdf


Navodilo z dne 23. 6. 2014, ki je bilo popravljeno 25. 8. 2014
Navodilo o predpisovanju MP na naročilnico 1.10.2014.pdf

*********************************************************************************************************

NAVODILO o predpisovanju MP na naročilnico-stara verzija.docx