E-gradiva

Sklep o določitvi cen standardnih materialov za zobozdravstvene storitve

Vrsta gradiva: Pravni akti - Sklep generalnega direktorja ZZZS
Datum objave: 30. 03. 2022
Začetek veljavnosti: 01. 04. 2022
Začetek uporabe: 01. 04. 2022

Vsebina