E-gradiva

Struktura XML datoteke za elektronsko objavo šifrantov obračuna zdravstvenih storitev in izdanih materialov

Vrsta gradiva: Tehnična navodila za uporabnike elektronskih storitev ZZZS
Datum objave: 04. 01. 2024

Vsebina


Struktura XML datoteke za elektronsko objavo šifrantov obračuna zdravstvenih storitev in izdanih materialov

Verzija 8.06, 3.1.2024

Čistopis in dokument z označenimi spremembami:
Tehnicna navodila ŠIFRANTI V8.06 03012024.zip

Priloga - XML shema:
xml shema Sifranti V 8.06 za objavo.zip

Zgodovina verzij navodila:

Verzija 8.05, 19.9.2023

Čistopis in dokument z označenimi spremembami:
Tehnicna navodila ŠIFRANTI V8.05 19092023.zip

Priloga - XML shema:
xml shema Sifranti V 8.05 za objavo.zip


Verzija 8.04, 7.4.2023

Čistopis in dokument z označenimi spremembami:
Tehnicna navodila ŠIFRANTI V8.04 07042023.zip

Priloga - XML shema:
xml shema Sifranti V 8.04 za objavo.zip

Verzija 8.03, 8.12.2022

Čistopis in dokument z označenimi spremembami:
Tehnicna navodila ŠIFRANTI V8.03 08122022.zip

Priloga - XML shema:
xml shema Sifranti V 8.03 za objavo.zip

Verzija 8.02, 26.10.2022

Čistopis in dokument z označenimi spremembami:
Tehnicna navodila ŠIFRANTI V8.02 26102022.zip

Priloga - XML shema:
xml shema Sifranti V 8.02 za objavo.zip

Verzija 8.01, 31.8.2022

Čistopis in dokument z označenimi spremembami:
Tehnicna navodila ŠIFRANTI V8.01 31082022.zip

Priloga - XML shema:
xml shema Sifranti V 8.01 za objavo.zip

Verzija 8.00, 30.5.2022

Tehnicna navodila ŠIFRANTI V8.00 30052022.zip

Priloga - XML shema:
xml shema Sifranti V 8.00 za objavo.zip

Verzija 7.10, 23.12.2021

Čistopis in dokument z označenimi spremembami:
Tehnicna navodila ŠIFRANTI V7.10 23122021.zip

Priloga - XML shema:
xml shema Sifranti V 7.10 za objavo.zip

Verzija 7.9, 25.11.2021

Čistopis in dokument z označenimi spremembami:
Tehnicna navodila ŠIFRANTI V7.9 25112021.zip

Priloga - XML shema:
xml shema Sifranti V 7.9 za objavo.zip

Verzija 7.8, 14.10.2021

Čistopis in dokument z označenimi spremembami:
Tehnicna navodila ŠIFRANTI V7.8 14102021.zip

Priloga - XML shema:
xml shema Sifranti V 7.8 za objavo.zip

Verzija 7.7, 21.09.2021

Čistopis in dokument z označenimi spremembami:
Tehnicna navodila ŠIFRANTI V7.7 2192021.zip

Priloga - XML shema:
xml shema Sifranti V 7.7 za objavo.zip

Verzija 7.6, 17.11.2020

Čistopis in dokument z označenimi spremembami:
Tehnicna navodila ŠIFRANTI V7.6 17112020.zip

Priloga - XML shema:
xml shema Sifranti V 7.6 za objavo.zip

Verzija 7.5, 08.05.2020

Čistopis in dokument z označenimi spremembami:
Tehnicna navodila ŠIFRANTI V7.5 08052020.zip
Priloga - XML shema:
xml shema Sifranti V 7.5 08052020 za objavo.zip

Verzija 7.4, 11.11.2019

Čistopis in dokument z označenimi spremembami:
Tehnicna navodila ŠIFRANTI V7.4 11112019.zip

Priloga - XML shema:
xml shema Sifranti V 7.4 11112019 za objavo.zip

Verzija 7.3, 23.09.2019

Čistopis in dokument z označenimi spremembami:
Tehnicna navodila ŠIFRANTI V7.3 23092019.zip

Priloga - XML shema:
xml shema Sifranti V 7.3 23092019 za objavo.zip

Verzija 7.2, 27.03.2019

Čistopis in dokument z označenimi spremembami:
Tehnicna navodila ŠIFRANTI V7.2 27032019.zip

Priloga - XML shema:
xml shema Sifranti V 7.2 27032019 za objavo.zip

Verzija 7.1, 10.12.2018

Čistopis in dokument z označenimi spremembami:
Tehnicna navodila ŠIFRANTI V7.1 10122018.zip

Priloga - XML shema:
xml shema Sifranti V 7.1 10122018 za objavo.zip

Verzija 7.0, 05.11.2018

Čistopis in dokument z označenimi spremembami:
Tehnicna navodila ŠIFRANTI V7.0 05112018.zip

Priloga - XML shema:
xml shema Sifranti V 7.0 05112018 za objavo.zip

Priloga - XML shema:
xml shema Sifranti V 6.7 28082017 za objavo.zip

Verzija 6.6, 17.11.2016
Čistopis in dokument z označenimi spremembami:
Tehnicna navodila ŠIFRANTI V6.6 17112016.zip
Priloga - XML shema:
xml shema Sifranti V 6.6 17112016 za objavo.zip

Naslednje starejše verzije se nahajajo v spodaj pripeti ZIP datoteki:
Verzija 6.10, 17.09.2018,
Verzija 6.9, 10.4.2018,
Verzija 6.8, 14.12.2017,
Verzija 6.7, 28.08.2017,
Verzija 6.6, 17.11.2016,
Verzija 6.5, 18.5.2016,
Verzija 6.4, 11.04.2016,
Verzija 6.3, 17.03.2016,
Verzija 6.2, 24.09.2015,
Verzija 6.1, 15.07.2015,
Verzija 6.0, 05.02.2015,
Verzija 5.9.1 03.10.2014
Verzija 5.9. 30.09.2014,
Verzija 5.8. 12.08.2014,
Verzija 5.7. 19.06.2014 in
Verzija 5.6. 31.03.2014.

Zip_datoteka_arhivskih_verzij_XML_shem_in_tehničnega_navodila_SIFRANTI.7z