E-gradiva

Tehnično navodilo za elektronski prevzem podatkov cenikov za obračun zdravstvenih storitev za zavarovalnice za PZZ

Vrsta gradiva: Tehnična navodila za uporabnike elektronskih storitev ZZZS
Datum objave: 18. 11. 2020

Vsebina


TEHNIČNO NAVODILO za elektronski prevzem podatkov cenikov za obračun zdravstvenih storitev za zavarovalnice za PZZ

Verzija 4, 18.11. 2020

Tehnično navodilo CenikiPZZ V4 18112020.zip

XML shema
Ceniki.xsd

Prejšnje verzije:

Verzija 3, 8. 1. 2020
Navodilo
Tehnično navodilo Ceniki PZZ V3 08012020.docx
Spremembe v tej verziji so se nanašale na pripojitev AdriaticSlovenica k Generali.

Verzija 2, 10. 4. 2014
Navodilo:
Tehnično navodilo Ceniki PZZ V2 10042014.docx

Prejšnje verzije XML shem:

Ceniki.xsd