E-gradiva

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Seznam medicinskih pripomočkov s šifrantom, medicinskimi kriteriji, pooblastili, postopki in cenovnimi standardi

Vrsta gradiva: Zbirka podatkov za MP
Datum objave: 22. 12. 2023

Vsebina

Seznam medicinskih pripomočkov s šifrantom, medicinskimi kriteriji, pooblastili, postopki in cenovnimi standardi


Seznam se uporablja od 1. 1. 2024 dalje.
Sprememba je na 1. in 2. zavihku, vsebina vseh ostalih zavihkov je nespremenjena.

SEZNAM S ŠIFRANTOM,MK,POSTOPKI_1.1.2024.xlsx******************************************************************************************************************

ZGODOVINA:

Seznam se uporablja od 1. 12. 2023 do 31. 12. 2023
Sprememba je samo na 1. zavihku, vsebina na ostalih zavihkih je nespremenjena.

SEZNAM S ŠIFRANTOM,MK,POSTOPKI_1.12.2023.xlsx


Seznam se uporablja od 1. 11. 2023 dalje.
Spremenjeni so cenovni standardi slušnih aparatov (1. zavihek) in pooblaščeni zdravniki za predpis (3. in 4. zavihek).

SEZNAM S ŠIFRANTOM,MK,POSTOPKI_1.11.2023_dodatno 14.11.2023.xlsx


Seznam se uporablja od 17. 6. 2023 dalje, spremembe pooblaščenih zdravnikov veljajo od 1.10.2023 dalje
Sprememba je samo na 3. zavihku (Pooblaščeni zdravniki 1) in 4. zavihku (Pooblaščeni zdravniki 2), vsebina vseh ostalih zavihkov je nespremenjena.

SEZNAM S ŠIFRANTOM,MK,POSTOPKI_17.6.2023_spremembe 1.10.2023.xlsx

Seznam se uporablja od 17. 6. 2023 dalje, spremembe pooblaščenih zdravnikov veljajo od 1.8.2023 dalje
Sprememba je samo na 3. zavihku (Pooblaščeni zdravniki 1) in 4. zavihku (Pooblaščeni zdravniki 2), vsebina vseh ostalih zavihkov je nespremenjena.

SEZNAM S ŠIFRANTOM,MK,POSTOPKI_17.6.2023_spremembe 1.8.2023.xlsx


Seznam se uporablja od 17. 6. 2023 dalje
SEZNAM S ŠIFRANTOM,MK,POSTOPKI_17.6.2023.xlsx

Seznam se uporablja od 10. 5. 2023 dalje
Spremembe so na vseh zavihkih, razen na 4. zavihku (Pooblaščeni zdravniki 2)

SEZNAM S ŠIFRANTOM,MK,POSTOPKI_10.5.2023.xlsx


Seznam se uporablja od 1. 4. 2023 dalje
Sprememba je na 1. zavihku (Seznam MP) in 2. zavihku (osebni zdravniki), vsebina ostalih zavihkov je nespremenjena.

SEZNAM S ŠIFRANTOM,MK,POSTOPKI_1.4.2023.xlsx


Seznam se uporablja od 1. 3. 2023 dalje
Spremembe so na vseh zavihkih, razen na 4. zavihku (Pooblaščeni zdravniki 2)

SEZNAM S ŠIFRANTOM,MK,POSTOPKI_1.3.2023.xlsx


Seznam se uporablja od 26. 8. 2022 dalje, spremembe pooblaščenih zdravnikov od 3. 2. 2023 dalje.
Sprememba je samo na 3. zavihku (Pooblaščeni zdravniki 1), vsebina vseh ostalih zavihkov je nespremenjena.

SEZNAM S ŠIFRANTOM,MK,POSTOPKI_26.8.2022_spremembe od 3.2.2023.xlsx


Seznam se uporablja od 26. 8. 2022 dalje, spremembe pooblaščenih zdravnikov od 7. 1 .2023 dalje.
SEZNAM S ŠIFRANTOM,MK,POSTOPKI_26.8.2022_spremembe od 7.1.2023.xlsx

Seznam se uporablja od 1. 12. 2022 dalje (spremembe pooblaščenih zdravnikov)

SEZNAM S ŠIFRANTOM,MK,POSTOPKI_26.8.2022_spremembe od 1.12.2022 (1).xlsx


Seznam se uporablja od 26. 8. 2022 dalje, spremembe pooblaščenih zdravnikov od 5. 10. 2022 dalje
SEZNAM S ŠIFRANTOM,MK,POSTOPKI_26.8.2022_spremembe od 5.10.2022.xlsx

Seznam se uporablja od 26. 8. 2022 dalje
SEZNAM S ŠIFRANTOM,MK,POSTOPKI_26.8.2022.xlsx

Seznam se uporablja od 21. 6. 2022 dalje, spremembe pooblaščenih zdravnikov od 11. 7. 2022 dalje
- SEZNAM S ŠIFRANTOM,MK,POSTOPKI_21.6.2022_spremembe od 11.7.2022.xlsx

Seznam se uporablja od 21. 6. 2022 dalje
SEZNAM S ŠIFRANTOM,MK,POSTOPKI_21.6.2022_UO 14.6.2022.xlsx

Seznam se uporablja od 1. 6. 2022 dalje
SEZNAM S ŠIFRANTOM,MK,POSTOPKI_1.6.2022.xlsx

Seznam se uporablja od 1. 4. 2022 dalje
SEZNAM S ŠIFRANTOM,MK,POSTOPKI_1.4.2022.xlsx

Seznam se uporablja od 1. 2. 2022 dalje
SEZNAM S ŠIFRANTOM,MK,POSTOPKI_1.2.2022.xlsx

Seznam se uporablja od 22. 1. 2022 dalje
SEZNAM S ŠIFRANTOM,MK,POSTOPKI_22.1.2022.xlsx

Seznam se uporablja od 17. 1. 2022 dalje
SEZNAM S ŠIFRANTOM,MK,POSTOPKI_17.1.2022.xlsx

Seznam se uporablja od 8. 12. 2021 dalje
SEZNAM S ŠIFRANTOM,MK,POSTOPKI_8.12.2021.xlsx

Seznam se uporablja od 1. 11. 2021 dalje
SEZNAM S ŠIFRANTOM,MK,POSTOPKI_1.11.2021.xlsx

Seznam se uporablja od 16. 5. 2021 dalje
AKTUALEN SEZNAM S ŠIFRANTOM,MK,POSTOPKI_16.5.2021.xlsx

Seznam se uporablja od 1. 4. 2021 dalje
SEZNAM S ŠIFRANTOM,MK,POSTOPKI_1.4.2021.xlsx

Seznam se uporablja od 16. 12. 2020 dalje
SEZNAM S ŠIFRANTOM,MK,POSTOPKI_16.12.2020.xlsx

Seznam se uporablja od 1. 11. 2020 dalje
- SEZNAM S ŠIFRANTOM,MK,POSTOPKI_1.9.2020_1.11.2020.xlsx

Seznam se uporablja od 1. 9. 2020 dalje
SEZNAM S ŠIFRANTOM,MK,POSTOPKI_1.9.2020.xlsx

Seznam veljaven od 1. 6. 2020 dalje
SEZNAM S ŠIFRANTOM,MK,POSTOPKI_1.6.2020.xlsx

Seznam veljaven od 13. 12. 2019 dalje
SEZNAM S ŠIFRANTOM,MK,POSTOPKI_13.12.2019.xlsx

Seznam veljaven od 13. 10. 2019 dalje
SEZNAM S ŠIFRANTOM,MK,POSTOPKI_13.10.2019.xlsx

Seznam veljaven od 13. 10. 2018 dalje
SEZNAM S ŠIFRANTOM,MK,POSTOPKI_13.10.2018_dopolnjeno.xlsx Prvotni seznam je:

  • dopolnjen s podatkom katere vrste MP, ki se sicer predpisujejo na naročilnico zavarovanim osebam v domovih starejših, posebnih socialnih zavodih in zavodih za usposabljanje, se zagotavljajo v breme njihovih materialnih stroškov.
  • dopolnjen s podatki koliko dni:
   - pred iztekom dobe trajanja predhodno prejetega MP lahko zavarovana oseba prejme novo naročilnico;

  • - pred iztekom izposoje lahko zavarovana oseba prejme novo naročilnico;
   - pred iztekom obnovljive naročilnice lahko zavarovana oseba prejme novo naročilnico.
  • dodan je nov zavihek (osebni zdravniki), v katerem so samo vrste MP, za katere imajo pooblastilo za predpisovanje izbrani osebni zdravniki. V tem seznamu so vključene tudi vrste MP, za katere imata pooblastilo hkrati specialist ali izbrani osebni zdravnik.
  • dodana sta dva nova zavihka (pooblaščeni zdravniki '1, pooblaščeni zdravniki '2), v katerih so zdravniki, ki imajo pooblastilo za različne medicinske pripomočke:

  • - pooblaščeni zdravniki '1 za predpisovanje: vakuumske opornice, ortopedskih čevljev po mavčnem odlitku, električnega skuterja, aparati za težave pri dihanju, inzulinske črpalke, sistema za kontinuirano merjenje glukoze, peep valvul).
   - pooblaščeni zdravniki '2 – medicinski pripomočki, pri katerih je potrebna timska obravnava (proteze, ortoze, vozički, funkcionalni električni stimulatorji, aparat za nadomestno sporazumevanje).Seznam veljaven od 1. 1. 2018 dalje
SEZNAM S ŠIFRANTOM,MK,POSTOPKI_1.1.2018.xlsx

Seznam veljaven od 1. 10. 2017 dalje
SEZNAM S ŠIFRANTOM,MK,POSTOPKI__1.10.2017.xlsx

Seznam veljaven od 13. 12. 2014 dalje
SEZNAM S ŠIFRANTOM,MK,POSTOPKI_ 13.12.2014.xlsx

Seznam veljaven do vključno 12. 12. 2014
SEZNAM S ŠIFRANTOM,MK,POSTOPKI_1.10.2014.xlsx