E-gradiva

TEHNIČNO NAVODILO za elektronski prenos podatkov Centralne baze zdravil v obliki XML

Vrsta gradiva: Tehnična navodila za uporabnike elektronskih storitev ZZZS
Datum objave: 31. 01. 2023

Vsebina


Tehnično navodilo za elektronski prenos podatkov Centralne baze zdravil v obliki XML

Verzija 1.10, 30. 1. 2023

Tehnično navodilo CBZ v XML obliki V1.10 30012023.docx

V tej verziji navodila je redakcijska dopolnitev besedila v prvem poglavju (Uvod), v katerem je dodana navedba, da Centralna baza zdravil vsebuje tudi podatke o terapevtskih skupinah zdravil in magistralnih zdravilih.


Trenutno veljavna XML shema:

Shema, ki velja od vključno 07.02.2019 naprej:

Zdravila.xsd

------------------------------------------------------------------------------------------------
Zgodovina verzij navodila:


Verzija 1.9, 22. 1. 2019

Tehnično navodilo CBZ v XML obliki V1.9 2201 2019.docx

V tej verziji navodila je uveden nov sklop podatkov Zaščitni element.

Verzija 1.8, 20. 11. 2018

Tehnično navodilo CBZ v XML obliki V1.8 2811 2018.docx

V tej verziji navodila je bil uveden nov sklop podatkov ki označujejo zdravila za nadomestno zdravljenje odvisnosti od drog.

Verzija 1.7, 15. 5. 2018
Tehnično navodilo CBZ v XML obliki V1.7 15052018.docx

V tej verziji navodila je bil uveden nov podatek, ki označuje magistralna zdravila brez recepture.

Verzija 1.6, 1. 2. 2018
Tehnično navodilo CBZ v XML obliki V1.6 01022018.docx

V tej verziji navodila je bila v sklopu Storitev dodana podstruktura Lekarniška storitev. Dopolnitev je bila vezana na okrožnico ZAE 5/2018.

Verzija 1.5, 1. 11. 2017:
Tehnično navodilo CBZ v XML obliki V1.5 01112017.docx

V tej verziji navodila so bile vključene naslednje spremembe:
- cene zdravil za obračun se objavljajo s celotno zgodovino,
- ukinja se objava podatka Šifra lečeče zdr.službe v sklopu podatkov o zdravilih iz Seznama B
- davčne stopnje zdravil se objavljajo s celotno zgodovino,
- podatki o listah zdravil iz Seznama A se objavljajo s celotno zgodovino,
- ukinja se objava podatkov o storitvah in dovoljeni uporabi znotraj sklopa podatkov o listah zdravil iz Seznama A,
- uvaja se nove sklope podatkov o storitvah za aplikacijo zdravil in o dovoljeni uporabi.

Verzija 1.4, 1. 2. 2017:
Tehnično navodilo CBZ v XML obliki V1.4 01022017.docx

V tej verziji navodila je bil dodan podatek Dodatno spremljanje varnosti in sklop podatkov, ki določa ali se zdravilo odmerja po telesni masi oziroma telesni površini.

Verzija 1.3, 1. 3. 2016:
Tehnično navodilo CBZ v XML obliki V1.3 01032016.docx

V tej verziji navodila se je v sklopu LZM element Storitev preimenoval v StoritevLZM.

Verzija 1.2, 11. 2. 2016:
Tehnično navodilo CBZ v XML obliki V1.2 11022016.docx

V tej verziji navodila so bili dodani naslednji podatki:
- Skupina zdravila glede na izvor,
- Največje število osnovnih enot za aplikacijo na dan,
- Maksimalni dovoljeni dnevni odmerek učinkovine,
- Podatki o sestavi magistralnega pripravka,
- Podatki o storitvah, ki jih je dovoljeno obračunati v primeru aplikacije zdravila iz seznama A,
- Podatki o vrstah in podvrstah zdravstvenih dejavnosti (in izvajalcih) kjer je dovoljeno obračunati zdravilo iz seznama A.
Izločen je podatek o storitvi za obračun LZM zdravila, ki se uporablja do 31.3.2016.
Verzija XML sheme se je spremenila iz 5.3 v 6.0.


Verzija 1.1, 2. 12. 2015:
Tehnično navodilo CBZ v XML obliki V1.1 02122015.docx

Verzija 1, 16. 9. 2015:
Tehnično navodilo CBZ v XML obliki V1 16092015.docx


Zgodovina XML shem:

Shema, ki je veljala do vključno 06.02.2019:

Zdravila.xsd

Shema, ki je veljala do vključno 03.12.2018:
Zdravila.xsd

Shema, ki je veljala do vključno 28.05.2018:
Zdravila.xsd

Shema, ki je veljala do vključno 19.02.2018:
Zdravila.xsd

Shema, ki je veljala do vključno 16.10.2017:
Zdravila.xsd

Shema, ki je veljala do vključno 15.03.2017:
Zdravila.xsd

Shema, ki je veljala do vključno 23.03.2016:
Zdravila_v5.15.xsd