E-gradiva

Spremembe seznama B

Vrsta gradiva: Spremembe list zdravil in živil, seznama A in B ter najvišjih priznanih vrednosti
Datum objave: 15. 02. 2024

Vsebina

Spremembe seznama bolnišničnih zdravil (Seznam B)


Aktualni seznam bolnišničnih zdravil je dostopen na spletni strani Centralne baze zdravil www.cbz.si med vnaprej pripravljenimi seznami. Omogočen je tudi izvoz seznamov v excel.

V CBZ v obliki XML, ki jo izvajalci dobivajo dnevno posodobljeno, so vsi podatki o zdravilih iz Seznama B, o cenah za obračun, o vrstah in podvrstah dejavnosti, na katerih se lahko zdravila beležijo, o izvajalcih, ki zdravila lahko zaračunavajo ter podatki o storitvah APL, ki se obračunavajo poleg zdravil na nivoju splošne in specialistične dejavnosti

Za zdravila iz Seznama B velja, da se lahko zaračunavajo na katerokoli bolnišnično dejavnost po pravilu "zdravilo sledi bolniku" (glejte Navodila o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev in izdanih materialov).Spremembe seznama B_2024_02.xlsx


ARHIV:

Spremembe seznama B_2024_01.xlsx

Spremembe seznama B_2023_10.xlsx

Spremembe seznama B_2023_09.xlsx

Spremembe seznama B_2023_08.xlsx

Spremembe seznama B_2023_07.xlsx

Spremembe seznama B_2023_06.xlsx

Spremembe sesznama B- umik iz seznama B 2023_5_23.xlsx

Spremembe seznama B_2023_04.xlsx

Spremembe seznama B_2023_03.xlsx

Spremembe seznama B_2023_02.xlsx

Spremembe seznama B_2023_01.xlsx

Spremembe seznama B 2022.zip

Spremembe seznama B 2021.zip

Spremembe seznama B 2020.zip

Spremembe seznama B 2019.zip

Spremembe seznama B 2018.zip

Spremembe seznama B 2017.zip

Spremembe seznama B 2016.zip

Spremembe seznama B 2015.zip

Spremembe seznama B 2014.zip

Spremembe seznama B 2013.zip

Spremembe seznama B 2012.zip
Spremembe seznama B 2011.zip