Evropska kartica za več oseb

V spodnja polja vpišite devetmestno številko zavarovane osebe ter dan rojstva, ki sta navedena na prvi strani kartice zdravstvenega zavarovanja (kot označeno na sliki spodaj). Podatka sta potrebna zaradi večje varnosti postopka naročanja.

Evropsko kartico želim naročiti za naslednje osebe:
1. oseba

(npr. če ste rojeni 6. 3. 2003, vpišite številko 6)

2. oseba

(npr. če ste rojeni 6. 3. 2003, vpišite številko 6)

3. oseba

(npr. če ste rojeni 6. 3. 2003, vpišite številko 6)

4. oseba

(npr. če ste rojeni 6. 3. 2003, vpišite številko 6)

5. oseba

(npr. če ste rojeni 6. 3. 2003, vpišite številko 6)

6. oseba

(npr. če ste rojeni 6. 3. 2003, vpišite številko 6)

7. oseba

(npr. če ste rojeni 6. 3. 2003, vpišite številko 6)

Kartica zdravstvenega zavarovanja

Evropska kartica bo poslana za vsako osebo posebej na naslov, ki ga navedete v naročilu.

Naročene evropske kartice pošljite na naslednji naslov:

Opozorilo: Preverite točnost naslova.

Če naslov ne bo pravilen, bo pošiljka vrnjena na ZZZS Služba za poslovanje s kartico: 01 30 77 466.

Če želite prejeti obvestilo o uspešnosti naročila, vpišite svoj elektronski naslov.