Evropska kartica za več oseb

V spodnja polja vpišite devetmestno številko zavarovane osebe ter dan rojstva, ki sta navedena na prvi strani kartice zdravstvenega zavarovanja. Podatka sta potrebna zaradi večje varnosti postopka naročanja.

Evropsko kartico želim naročiti za naslednje osebe:
1. oseba

(vpišite devetmestno številko iz svoje kartice zdravstvenega zavarovanja; npr.: kot označeno na sliki spodaj)

Opozorilo: vpišite dan rojstva in ne datum rojstva (npr. če ste rojeni 6. 3. 2003, vpišite številko 6; če ste rojeni 15. 4. 1981, vpišite številko 15)

2. oseba

(vpišite devetmestno številko iz svoje kartice zdravstvenega zavarovanja; npr.: kot označeno na sliki spodaj)

Opozorilo: vpišite dan rojstva in ne datum rojstva (npr. če ste rojeni 6. 3. 2003, vpišite številko 6; če ste rojeni 15. 4. 1981, vpišite številko 15)

3. oseba

(vpišite devetmestno številko iz svoje kartice zdravstvenega zavarovanja; npr.: kot označeno na sliki spodaj)

Opozorilo: vpišite dan rojstva in ne datum rojstva (npr. če ste rojeni 6. 3. 2003, vpišite številko 6; če ste rojeni 15. 4. 1981, vpišite številko 15)

4. oseba

(vpišite devetmestno številko iz svoje kartice zdravstvenega zavarovanja; npr.: kot označeno na sliki spodaj)

Opozorilo: vpišite dan rojstva in ne datum rojstva (npr. če ste rojeni 6. 3. 2003, vpišite številko 6; če ste rojeni 15. 4. 1981, vpišite številko 15)

5. oseba

(vpišite devetmestno številko iz svoje kartice zdravstvenega zavarovanja; npr.: kot označeno na sliki spodaj)

Opozorilo: vpišite dan rojstva in ne datum rojstva (npr. če ste rojeni 6. 3. 2003, vpišite številko 6; če ste rojeni 15. 4. 1981, vpišite številko 15)

6. oseba

(vpišite devetmestno številko iz svoje kartice zdravstvenega zavarovanja; npr.: kot označeno na sliki spodaj)

Opozorilo: vpišite dan rojstva in ne datum rojstva (npr. če ste rojeni 6. 3. 2003, vpišite številko 6; če ste rojeni 15. 4. 1981, vpišite številko 15)

7. oseba

(vpišite devetmestno številko iz svoje kartice zdravstvenega zavarovanja; npr.: kot označeno na sliki spodaj)

Opozorilo: vpišite dan rojstva in ne datum rojstva (npr. če ste rojeni 6. 3. 2003, vpišite številko 6; če ste rojeni 15. 4. 1981, vpišite številko 15)

Kartica zdravstvenega zavarovanja

Evropska kartica bo poslana za vsako osebo posebej na naslov, ki ga navedete v naročilu, v roku 7 delovnih dneh po uspešnem naročilu.

Naročene evropske kartice pošljite na naslednji naslov:

Opozorilo: Preverite točnost naslova.

Če naslov ne bo pravilen, bo pošiljka vrnjena na ZZZS Službo za poslovanje s karticami zdravstvenega zavarovanja: 01 30 77 466.

Če želite prejeti obvestilo o uspešnosti naročila, vpišite svoj elektronski naslov.