ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Iskanje: Slo Eng
  www.zzzs.si   Elektronska gradiva
 
Elektronska Gradiva


Vrste gradiv po abecednem vrstnem reduAnalize, študije in predstavitve

Brošura

Finančni načrt

Gradiva komisije za razvrščanje zdravil na listo

Izvajanje pogodb z dobavitelji MP

Knjižica

Modri Občasnik

Navodila MP

Navodila za sistem kartice zdravstvenega zavarovanja

Navodila ZAE (interna navodila, itd.)

Navodila ZAE za evidentiranje in obračunavanje zdravstvenih storitev - po tematskih sklopih

Okrožnice OZZ - drugo

Okrožnice OZZ za delo IZ in ZK

Okrožnice OZZ za MP

Okrožnice OZZ za nadomestila

Okrožnice OZZ za povračila

Okrožnice OZZ za prijavo in odjavo v OZZ

Okrožnice ZAE za obračun

Okrožnice ZAE za zdravila

Plakat

Podatki o obveznem zdravstvenem zavarovanju

Pogodbe in odnosi z izvajalci

Politika ZZZS

Posebna številka Občasnika

Poslovno poročilo - Angleška izdaja

Poslovno poročilo - Slovenska izdaja

Pravni akti - Dogovor o preskrbi z MP

Pravni akti - Drugo

Pravni akti - Navodilo

Pravni akti - Poslovnik

Pravni akti - Pravila OZZ

Pravni akti - Pravilnik

Pravni akti - Sklep generalnega direktorja ZZZS

Pravni akti - Sklep Skupščine ZZZS

Pravni akti - Sklep Upravnega odbora ZZZS

Pravni akti - Splošni dogovor

Pravni akti - Statut

Priročniki

Razpisi

Recept

Spremembe list zdravil in živil, seznama A in B ter najvišjih priznanih vrednosti

Strateški razvojni program

Tehnična navodila za uporabnike elektronskih storitev ZZZS

Zbirka podatkov

Zbirka podatkov za MP

Zloženka

 
Zloženka


PODATKE O SVOJEM ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU PREVERITE NA SPLETU ALI Z MOBILNIM TELEFONOM
Datum objave/spremembe: 06.01.2021  
 

PODATKE O SVOJEM ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU LAHKO PREVERITE TUDI Z MOBILNIMI NAPRAVAMI IN IZ TUJINE
Datum objave/spremembe: 06.01.2021  
 

KAJ JE DOBRO VEDETI O ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU PRED ODHODOM V TUJINO
Datum objave/spremembe: 30.03.2020  
 

VARSTVO PRAVIC IZ OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
Datum objave/spremembe: 30.03.2020  
 

PRAVICA DO POVRAČILA POTNIH STROŠKOV
Datum objave/spremembe: 30.03.2020  
 

PRAVICA DO STORITEV SPECIALISTIČNE BOLNIŠNIČNE DEJAVNOSTI
Datum objave/spremembe: 10.03.2020  
 

ELEKTRONSKI BOLNIŠKI LIST (OBRAZEC BOL »POTRDILO O ZAČASNI ZADRŽANOSTI OD DELA«)
Datum objave/spremembe: 04.12.2019  
 

PRAVICA DO NADOMESTILA PLAČE ZARADI NEGE OTROKA
Datum objave/spremembe: 04.12.2019  
 

PRAVICA DO STORITEV ZOBOZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI
Datum objave/spremembe: 01.04.2019  
 

PRAVICA DO STORITEV OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI
Datum objave/spremembe: 01.04.2019  
 

NAROČANJE NA ZDRAVSTVENE STORITVE Z NAPOTNICO, ČAKALNE DOBE IN VODENJE ČAKALNIH SEZNAMOV
Datum objave/spremembe: 14.02.2019  
 

POJMOVNIK POGOSTIH IZRAZOV V ZOBOZDRAVSTVU
Datum objave/spremembe: 14.02.2019  
 

PRAVICA DO STORITEV SPECIALISTIČNO AMBULANTNE DEJAVNOSTI
Datum objave/spremembe: 14.02.2019  
 

KDO JE FARMACEVT SVETOVALEC ?
Datum objave/spremembe: 05.07.2018  
 

VRSTE IN OBSEG PRAVIC IZ OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
Datum objave/spremembe: 29.03.2018  
 

PRAVICA DO NAČRTOVANEGA ZDRAVLJENJA V TUJINI
Datum objave/spremembe: 29.03.2018  
 

POZDRAVITE SE BREZ ANTIBIOTIKOV
Datum objave/spremembe: 07.12.2017  
 

NEŽELENO MEDSEBOJNO DELOVANJE ZDRAVIL
Datum objave/spremembe: 03.07.2017  
 

KARTICA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
Datum objave/spremembe: 08.01.2016  
 

PRIJAVA, SPREMEMBA IN ODJAVA OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
Datum objave/spremembe: 09.12.2015  
 

PRAVICA DO ZDRAVILIŠKEGA ZDRAVLJENJA
Datum objave/spremembe: 23.07.2015  
 

SEZNAM ZDRAVILIŠČ V SLOVENIJI, KI ZAGOTAVLJAJO ZDRAVILIŠKO ZDRAVLJENJE IZ OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
Datum objave/spremembe: 23.07.2015  
 

PRAVICA DO NADOMESTILA PLAČE MED ZAČASNO ZADRŽANOSTJO OD DELA
Datum objave/spremembe: 01.04.2015  
 

ACCESS TO MEDICAL SERVICES DURING THE TEMPORARY STAY IN THE REPUBLIC OF SLOVENIA
Datum objave/spremembe: 01.04.2015  
 

PRAVICA DO MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Datum objave/spremembe: 01.04.2015  
 

PRILOGA I IN II K ZZZS OBRAZCU "ORTODONTSKO ZDRAVLJENJE" (ORT/01)
Datum objave/spremembe: 01.04.2015  
 

ZOBNE ZALIVKE
Datum objave/spremembe: 01.04.2015  
 

ZAKAJ POTREBUJEM MOSTIČEK
Datum objave/spremembe: 01.04.2015  
 

VRSTE ZOBNIH ZALIVK
Datum objave/spremembe: 01.04.2015  
 

TERAPEVTSKE SKUPINE ZDRAVIL
Datum objave/spremembe: 01.04.2015  
 

PRAVICA DO ZDRAVIL IN ŽIVIL ZA POSEBNE ZDRAVSTVENE NAMENE NA RECEPT
Datum objave/spremembe: 19.06.2014  
 

ZAVAROVANJE JE POL ZDRAVJA - OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE ŠTUDENTOV
Datum objave/spremembe: 18.04.2014  
 

ZDRAVJE JE BOGASTVO - OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE ZA STAREJŠE
Datum objave/spremembe: 18.04.2014  
 

ZDRAVO IN VARNO OTROŠTVO - OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE DOJENČKOV
Datum objave/spremembe: 18.04.2014  
 

PRENOVA SISTEMA KARTICE ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA Z UVAJANJEM NEPOSREDNEGA (ON-LINE) DOSTOPA DO PODATKOV ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA - INFORMACIJA ZA ZDRAVSTVENE DELAVCE
Datum objave/spremembe: 26.08.2009  
 

NAROČANJE JE MODRO, PREDOLGO ČAKANJE STAROMODNO - SISTEMI NAROČANJA NA PRIMARNI RAVNI ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI
Datum objave/spremembe: 26.09.2007  
 

CENEJŠA ZDRAVILA ZA VEČ ZDRAVJA!
Datum objave/spremembe: 27.10.2003  
 

Domov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane