ALI ŽELITE NAROČITI ZASE ALI ZA VEČ OSEB?

Evropsko kartico naročam zase - prejel jo bom na svoj naslov

Evropsko/e kartico/e naročam zase ali za skupino oseb - prejel jo/jih bom na opredeljen naslov v Sloveniji

 

Naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja za tujino


EVROPSKA KARTICA se uporablja v državah članicah EU in EGP ter Švici, v Avstraliji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, Makedoniji in Srbiji. JE BREZPLAČNA.

Opozorilo za pravočasno naročanje evropske kartice.
Naročeno evropsko kartico boste prejeli v 4 delovnih dneh, V POLETNIH MESECIH SE ZARADI POVEČANEGA ŠTEVILA NAROČIL TA ROK LAHKO PODALJŠA. Za obdelavo vašega naročila in pošiljanje je potreben določen čas zato pri naročanju evropske kartice to upoštevajte. Če evropske kartice niste pravočasno naročili, se oglasite na pristojni območni enoti ali izpostavi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kjer vam bodo izdali "Certifikat, ki začasno nadomešča evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja". Ker se evropske kartice pošiljajo za vsako osebo posebej, se lahko zgodi, da vseh naročenih evropskih kartic ne boste prejeli istočasno.

Opozorilo o veljavnosti evropske kartice
EVROPSKA KARTICA BO IZDANA NAJMANJ ZA 30 DNI IN NAJVEČ ZA 1 LETO, in sicer glede na veljavnost obveznega zdravstvenega zavarovanja zavarovane osebe.

UPOKOJENCEM in po njih zavarovanim družinskim članom ter otrokom do dopolnjenega 18. leta, če niso sami zavarovanci, za PET LET oz. do dopolnjenega 18.leta.

Za začetek veljavnosti EVROPSKE KARTICE se šteje datum naročila + 1 dan. Po preteku veljavnosti je potrebno naročiti novo evropsko kartico.

Evropsko kartico lahko naročite največ 30 dni pred iztekom veljavne kartice.

Slovenski upokojenci in njihovi družinski člani ter družinski člani slovenskih aktivnih zavarovancev, ki stalno prebivate v državi članici EU, EGP in Švici boste naročeno evropsko kartico prejeli na naslov stalnega prebivališča v državi članici EU. Za pošiljanje evropske kartice je potrebno upoštevati daljši čas, zato svetujemo, da naročite listino prej in ne le 4 delovne dni pred odhodom iz države stalnega prebivališča.

Pred vnosom podatkov priporočamo, da si preberete navodila in koristne informacije za države Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora ter Švico in Avstralijo Bosno in Hercegovino, Črno goro, Makedonijo, ter Srbijo.

V spodnja polja vpišite devetmestno številko zavarovane osebe ter dan rojstva, ki sta navedena na prvi strani kartice zdravstvenega zavarovanja. Oba podatka sta potrebna zaradi večje varnosti postopka naročanja.

Št. zavarovane osebe:
Dan rojstva:
(npr. če ste rojeni 15.4.1981, vpišite številko 15)

Ostali podatki
Država začasnega bivanja:Države EU, EGP, Švica, Avstralija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Makedonija in Srbija.

Države Evropske unije (EU) so: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, (Slovenija), Španija in Švedska.
Države Evropskega gospodarskega prostora (EGP) so: Islandija, Lihtenštajn in Norveška.

Elektronski naslov:
Če želite prejeti obvestilo o uspešnosti naročila evropske kartice, vpišite svoj elektronski naslov, obvestilo pa boste prejeli naslednji delovni dan.

Evropska kartica bo poslana na vaš stalni oz. začasni naslov v Sloveniji, če imate tega prijavljenega ali na naslov za vročanje, če je opredeljen.

Slovenskim upokojencem in njihovim družinskim članom ter družinskim članom aktivnih slovenskih zavarovancev, ki stalno prebivate v državi članici EU, EGP in Švici, bo evropska kartica poslana na naslov, stalnega prebivališča v državi članici EU.