Arhiv novinarskih konferenc

Na fotografiji z novinarske konference (z leve proti desni): doc. dr. Tatjana Mlakar, generalna direktorica in Daniela Dimić, vodja - direktorica Področja za finance in računovodstvo.

Prva ocena finančnega poslovanja ZZZS v letu 2023 izkazuje primanjkljaj prihodkov nad odhodki v višini 76,3 milijona evrov, ki je bil v celoti pokrit z lastnimi viri.…