Arhiv novinarskih konferenc

Priveta slika zapisa za novico

PR-ZZZS-3/2018

Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) je danes na svoji seji ob sprejemu sklepa o potrditvi predloga letnega…

Priveta slika zapisa za novico

PR-ZZZS-2/2018

Analiza bolniške odsotnosti z dela z akcijskim načrtom za njihovo obvladovanje in drugo

Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v…

Priveta slika zapisa za novico

PR-ZZZS-1/2018

(prva ocena finančnega poslovanja)

Priveta slika zapisa za novico

PR-ZZZS-6/2017
 

S 30. novembrom 2017 je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) na podlagi posvetovanj s predstavniki medicinske stroke in…

Priveta slika zapisa za novico

PR-ZZZS-5/2017

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) je na prošnjo prof. dr. Milana Čižmana, predsednika Nacionalne komisije za smotrno rabo…