Arhiv novic

Zdravniška zbornica Slovenije (v nadaljevanju: ZZS) je 28. 3. 2023 organizirala javno tribuno s predstavitvijo ...

Države EU zagotavljajo svojim državljanom zdravstveno oskrbo na različne načine, vsem pa je skupno, da gre za ...

ZZZS od 23. 3. 2023 dalje na spletni strani objavlja dnevno ažurirane podatke o veljavnih izbirah pri osebnih ...

Osebnega zdravnika si zavarovana oseba praviloma izbere ob prvem obisku pri zdravniku. Izbiro opravi tako, da ...