Arhiv novic

Izvajalci zdravstvenih storitev na sekundarni in terciarni ravni imajo že več kot 1 leto zagotovljeno tehnično ...

Simbolna fotografija evropske kartice zdravstvenega zavarovanja

Zaradi sprememb v poslovanju Pošte Slovenije v mesecu juliju zavarovanim osebam ne moremo zagotoviti, da bodo ...

Od 24. junija 2021 lahko stranke tudi pri območnih enotah ZZZS v času uradnih ur na podlagi predhodne najave o ...

Skupinska fotografija 22 ljudi zunaj na stopnicah, v ospredju doc. dr. Tatjana Mlakar, generalna direktorica ZZZS

Sekcija za medicinsko izvedenstvo in zavarovalniško medicino pri Slovenskem zdravniškem društvu je v prostorih ...

ZZZS je objavil čistopis besedila Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2021, ki so ga določili partnerji v ...